1. 1.
    Kafakoparanla Totonok reyizin emsali nesildir.
    ... templier