1. 1.
    önceleri bilişsel psikolojiye, ilgilenilmeyen uyarıcıların işlemlenmediği görüşü hakimdi. Fakat daha sonraki bulgular, dikkat edilmemesine rağmen belirli uyarıcıların anlamsal olarak işlemlendiğini gösterdi. Çok sayıda kişinin aynı anda konuştuğu bir kokteyl partisinde kişiler dikkatlerini o sırada iletişimde bulunduğu kişiye odaklarlar ve diğer mesajları ihmal ederler. Ancak kişinin dikkatini odaklamadığı bir kanalda adı zikredildiğinde, dikkat derhal bu kanala döner ve kişi, sessel uyarıcı örüntüsünde kendi adını algılamakla kalmaz, adından önceki sessel uyarıcıların bir bölümündeki mesajın da ne olduğunu fark eder.
    1 ... elisabethvogler