1. 0.
    2 si akraba olan kırobazanlardir .
    ... niqaheuse