1. 1.
    kocasına verilecek iyi bir derstir. koca bunu öğrendikten sonra kendisine çekidüzen vermeye başlar ve karısına ilgi gösterir.
    2 ... don dale