1. 1.
    3 ile 8. yüzyıllar arası ortaya çıkmış mitik dönem türk destanı. tabiat ile insanoğlunun mücadelesini anlatan destanda tabiat destan kahramanlarından sur eçki, insanoğlu ise kocacaş tarafından temsil edilir. avcı kocacaş ile istediği şekle giribilen mistik bir canlı olan sur eçki'nin mücadelesinde insanoğlu tabiat karşısında yenik düşer.

    türklerin islamiyet öncesi yaşayışlarını ve inançlarını konu alması bakımından önemli bir kaynaktır.
    1 ... junojuno