1. 1.
    toplum içinde el ele dolaşırken kahkahalarla gülüşmelere neden olacak üzüntü verici durumdur. evet..
    ... ersoy ulubey