1. 1.
  --spoiler--
  evliya Çelebi (16.11.1618) seyahatnamesi'nde şunları söylemektedir: "yine kuzeye giderek akçakoyunlu" köyüne geldik. 100 evli türkmen köyüdür. buradan da "Koçu Baba" durağına geldik. bu da kalecik kazası (bugün koçubaba, sulakyurt ilçesine bağladır.) toprağında 200 evli türk köyüdür. ama görünürde asla ev yoktur. hepsi de yer altında ahırlı, mutfaklı, süfhalı, misafirhaneli evlerdir. buraya keskin içi derler. gayet mamur yerdir. kışı sert olduğundan evleri toprak altındadır. ama damlarının üstü çayır çimendir. Evlerin birer bacaları vardır. yumuşak beyaz taşı istedikleri gibi oyup kesip biçerek evler yapmışlardır. içine bin adam girse kaybolur. bu köyde "Koçubaba" ziyaretgahı vardır. bu zat bektaşi halifelerindendir. türkmen yaylasında bu babaya çok inanırlar.
  --spoiler--

  ayrıca alevi şeyhi koçu baba'ya aittir. XV.yüzyılda yapılan türbe bir çok kez onarım geçirmiştir.
  türbe sekizgen planlı kesme taştan yapılmış olup, üzeri taştan piramidal bir külah ile örtülmüştür.
  ... cemilflower