1. 1.
    geri ve cahil cüheyla bir ümmettir...
    1 -1 ... erectov