1. 1.
  bir silindirin bir ucunun diğeriyle birleştirilmesiyle elde edilen şekildir. topolojinin incelediği bir şekil olan klein şişesi, iki boyutlu ve tek yüzeyli olarak kabul edilir. ancak bu şekil, bir ucun diğer uçla birleştirilmesi sırasında kırılacağından, yırtılacağından veya kopacağından üç boyutlu uzayda elde edilmesi mümkün değildir. bu sebepten dolayı, şekil dört boyutlu uzayda incelenmektedir.

  klein şişesi 1882 yılında alman matematikçi felix klein tarafından bulunmuştur. klein şişesi, möbius şeridi gibi tek yüzeye sahip olmasına rağmen, möbius şeridi üç boyutlu öklid uzayında yapılabilen bir şekilken, klein şişesinin yapılabilmesi için dört boyutlu bir uzaya ihtiyaç vardır.

  klein şişesi simetrik olarak ikiye ayrıldığında iki adet möbius şeridi elde edilir.

  linkte üç boyutlu olarak yapılmaya çalışılmış bir klein şişesi görülebilir:
  http://upload.wikimedia.o...ons/5/5c/Klein_bottle.svg

  bazı maddelerden yapılmaya çalışılan klein şişeleri ise gerçek değildir, hilelidir. çünkü, ucun diğer uçla birleşmesi için yüzeyde delik açılmakta, yüzey ve silindir bozulmakta; dolayısıyla klein şişesi oluşmamaktadır. linkte hileli bir klein şişesi görülebilir:
  klein şişesi
  1 ... stillborn
 2. 2.
  (bkz: möbiüs şeridi)
  1 ... huruf
 3. 3.
  100 ml veya 50 ml olup ona göre de fiyatlandırılan şişelerdir.

  (bkz: calvin klein)

  (bkz: dünyanın en yüzeysel yazarı)
  1 -1 ... sıpa
 4. 4.
  "iki boyutlu olmasina ragmen uc boyutlu ortamda makedi yapilamayan" bu $i$e icin alan bernett abinin flambaj usulu ile elde ettigi 3 adet mobius strip oldugu bilinmektedir.. liter bottle vardir bi' de, o da en az bunun kadar garib.
  ... ceviz agaci
 5. 5.
  topoloji adlı bilim dalı yardımıyla yapılan bir şişedir. bu şişeler bilimin hayatımızda nasıl kullanıldığına dair bir "kapak olsun" etkisi yaratmaktadır.
  1 ... robertoalpero
 6. 6.
  topoloji bilim dalının realiteye yansımasıdır.
  tek boyutlu olmasına rağmen iki boyutlu gibidir gibi.
  Edit: boyuttan kastım normal şişelerin iki yüzü varken kleinin tek yüzü vardır.
  1 ... id est
 7. 7.
  4 boyutlu bir şişedir. açıldığı zaman mobius şeridinden oluştuğu görülür. her halttan bu şerit çıkıyor zaten.
  3 ... sakatkarpuz