1. 1.
    Bir adet soru işareti ile vuku bulan anlamsız bir giri değildir. Girmiştir.
    -1 ... depres