bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  Mantığın konularını ilk defa Aristo toplu halde ele alıp ifade etmiştir. Bu nedenle Mantık;ın kurucusu Aristo kabul edilir.

  Bu mantığın amacı, doğru düşünme yani tutarlı düşünme yollarını saptamaktadır. Tutarlı düşünme kendini akıl yürütmede gösterir.

  Klasik mantık dille sıkı sıkıya ilgilidir. Çok defa biçimle ilgili olarak adlandırılsa da konuşma dilini kullandığı için, mantık işlemlerinde içeriğin etkisinden kurtulamaz. *

  (bkz: aristo mantigi) (bkz: kuantum mantığı)
  2 ... xsentos
 2. 2.
  sosyoloji felsefe gibi bölümlerde verilen lanet olasıca derslerden biri.
  1 ... rilekstekirize
 3. 3.
  klasik mantıktaki üçüncü durumun olanaksızlığını elde bırakan, mutlak rasyonalizmi yerle yeksan eden, yerini de kritik rasyonalizmin almasını sağlayan deneysel ve gözlemsel olgu temelli bir ilkedir.

  klasik mekanikte fiziksel bir olay konusunda, belirlenen doğru değişken ve sabitlerle (belirli neden; kuvvetle ilgili basit, bazı değişken veya sabitlerin bilindiği, bilinmeyen değerin istendiği soruları düşünün. aslında bunlar geçmişte yaşayan insanların hareket eden bir nesneyle ilgili birim, ölçüm aleti üretip bazı sonuç değerlerini tahmin etme arzusundan doğmuştur ) elde edilen sonucun doğruluğu iki değerlidir; ya yanlıştır, ya da doğru.

  bu, genel görelilik mekaniğinde de belli bir ölçüde mümkündür; doğru konusunda, belirli doğru nedenler ile bu türden tahmin edilebilir, bilinebilir veya kestirim sağlanabilir sonuçlar elde edilebilir.

  ama aynı durum atom altı parçacıkların hareketinde, atom altı parçacıkların hareket ettiği mekanikte, burada gerçekleşen değişimlerde söz konusu değildir. işte bunun birçok insanca tekrar ve tekrar tecrübe edilmesi bu ilkenin doğmasını sağlamıştır:
  (bkz: schrödinger in kedisi)

  fiziksel bir olayda, belirli doğru nedenle bilinebilir, öngörülebilir veya tahmin edilebilir sonucun doğruluğu konusunda olasılık dağılımları vardır; iki değerli bir belirlilik veya kesinlik söz konusu değildir.

  yani, eldeki doğruların doğruluk değeri, olasılık yüzdeleridir.

  anlayabileceğiniz bir ifade kullanmak istersem, "ali vardır " önermesinin doğruluk değeri, 1 veya 0 olmak zorunda değildir. 1 ile 0 arası geniş bir skaladır. bunu siyah ve beyaz değil de, siyah ve beyazın da olduğu, geniş bir siyah ve beyaz karışımı cetvele indirgeyebiliriz.bilinebilir veya bilinebilir olmayan sonucun doğruluğu açısından (bkz: iki değerlilik) değil, (bkz: çok değerlilik) vardır. doğru nedeni belirleme yöntemi, bu yöntemde kullanılan alet, veya nedenle ilgili değişkeni belirleyen kişinin seçimi sonucun doğruluk değerini daima etkiliyor ve bu etki, belirsizliğin kendisidir.

  biraz bulanık mantığa kafa yorup onu olasılığa bağlarsanız, bu ilkeyi anlamakta da hiç zorluk çekmeyeceğinizi düşünüyorum. çünkü tamamen matematikle ilgili bir şey bu.
  ... badem biyikli reis