1. 1.
    yapılması gerekendir. Kılıçdaroğlu gibi sinsi, yere bakan yürek yakan, riyakar ve dönek bir yabancıya dürüst diyenin zekasından şüphe ederim.

    Kılıçdaroğlu da en az tayyip kadar yalancı birisi. Tek fark tayyip onun gibi salağa yatmıyor o kadar.
    ... has kemalist