1. 1.
  hiç bir ideolojinin dar dünyasına sığmayacak kadar geniş bir şair nazım hikmetin
  iki bölümden mürekkep şiiri.
  er meydanına çıksın bir yiğitte okusun bakalım, ben diyen anlayamaz:
  karamsarlığıma tohum ektin ama ben ya tahammül ya seferdeyim:

  KIYAMET SURELERi

  ALÂMETLER SURESi

  Yedi kat yerin altından uğultular geliyor.
  Çok alâmetler belirdi, vakit tamamdır.
  Haram sevaboldu, sevap haramdır.
  Ak kurt, kara tahtayı daha bir yol kemir,
  çekin ki körükleri
  ateşe girdi demir.

  Çok alâmetler belirdi, vakit tamamdır.
  Duyuldu kim ölüm satılıp kâr edile,
  kendi kendilerin reddü inkâr edile
  ve duyuldu kabuğuna tık ettiği civcivin.
  Duyuldu uykusundan uyandığı
  zincirinden başka kaybedecek şeyi olmayan devin.

  Yedi kat yerin altından uğultular geliyor.
  Medet yoktur, bakma geri.
  Kantarma zapteylemez oldu beygiri.
  Çıkmış üzengiden, ayağı yok mu?
  Kan sızar, şâk olmuş, dudağı yok mu?
  Gider, böyle gider, dahi gider
  bu âteş yolların durağı yok mu?
  Bu yol orda biten yoldur.
  "Türabolmak ne müşküldür..."

  Çekin ki körükleri
  ocağa girdi demir.
  Bir ateş külçesi düştü buzların ortasına.
  Alâmetler belirdi, kıyamet alâmetleridir.
  Haberdir, erişmekte kaynayan su galeyan noktasına.

  TEBAHHUR SURESi

  Pehlivanlar cümle libastan soyunmuş, üryan idiler,
  herbiri aşikâr etmişti zamirin.
  Gök kubbe sıcaktı ve kan kokuyordu,
  encam
  tavı gelmiş demirin.

  Vadenin irişip çattığını bildiler,
  kavaklar titreşip yere eğildiler,
  ve çınar ağaçları
  gördüler haykıraraktan,
  köklerinin yılan ölüleri gibi
  koptuğunu topraktan.

  Pehlivanlar cümle libastan soyunmuş, üryan idiler.
  Kızıl kanatlı kuşlar kayalarda
  hazırdı atlamaya.
  Vadenin irişip çattığını bildiler,
  kabardı, köpüklendi dalgalar
  başladılar çatlamaya.

  Gök kubbe sıcaktı ve kan kokuyordu.
  Ve rûzigâr
  yükseldi ağır ağır, çoğaldı gitgide
  birikti, birikti ve ânı-vahitte
  "Ah edildi derinden
  yer oynadı yerinden,"
  yıkıldı köprüler kemerlerinden,
  yazılı taşlar kapandı yüzükoyun.

  Bu dem kıyamet demidir,
  bu, buhara inkılâbıdır kaynayan suyun..."
  1 ... oyuncakdunya