1. 0.
    SÜNNET OLMUŞ YAZAR SORUSU.
    -1 ... ulusafsata