1. 1.
    az bilinen siyasal islam sorunsalı degildir.
    1 ... erectof