1. 1.
    Adamlık kitabına leke sürmektir.
    -4 ... aydinoglu ventage
  2. 2.
    Mallıktır. Kitap okuyan birisini adam yerine koyan kişi, en az okuyanlar kadar maldır.
    -4 ... aydinoglu ventage