1. 1.
  selçuklu dönemi(13.yy) anadolu sahasında yazılan ilk gezi kitabıdır. türkçe şiir yazan, bilinen en eski şair olan; ahmed fakih' in eseridir. eserde; hac yolculuğu sırasında gezdiği kutsal şehirleri ele almıştır.(kudüs, mekke, medine, şam) anadolu sahası dışındaki yerlerin ele alınması nedeniyle oldukça önemlidir.yazar hakkında ilk araştırmayı; fuad köprülü yapmıştır. ahmed fakih hayatı hakkındaki bilgiler menhıbelerden elde edilmiştir. bu eser ilk kez hasibe mazıoğlu tarafından bildiri ile tanıtılmıştır. eser mesnevi biçiminde, bazı bölümleri hece ölçüsüyle yazılan eserdir.

  kitabu evsafı mesacidi'ş-şerife

  resul miraca hem andan gidipdür
  o taş üzre ayagı yir idipdür

  gir ol sahranun altında namaz kıl
  resulün başı yiri andadur bil

  resule 'izzet idüp kalkmış ol taş
  ana sen ümmetisen çekmegil baş

  bile gitmek diledi nebiyile
  bucagı sahranun kalkmışdı bile

  o taş kapuda dahı üç kapular
  o kapular inen yüksekdür iy yar

  ikişer kat durur o dört kapular
  cihanda yok bu resme hiç yapular

  çü bir zencirde var beş yüz kandil
  musennıflardan düz etmiş anı gey bil

  o kubbede yanar her gice kandil
  ki üç yüz ellidür saydum anı bil

  çü kapudan yana bir yirde gey bil
  terazu vardur anda key nazar kıl

  kızıl mermerden altıdur direği
  görenün döyecek yokdur yüregi

  o kubbede ki vardur iki kürsi
  iken karşu durur mihraba birisi

  el emeği göz nuru, günümüz harflerine çevirmede bazı yerlerde hata olmuş olabilir. *
  1 ... pnar