1. 1.
    uktecinin notu: prof.gardner in tanimladigi zeka turleri
    ukteyi veren: ipekbocegikadardikbasli

    Sosyal Zeka insan aklının en önemli özelliklerindendir. Ünlü eğitim bilimci Humprey'e göre insan zihninin en yaratıcı kullanımı, insan ilişkilerini etkili olarak sürdürmekle olur. Kişilerarası - Sosyal Zeka insanlarla birlikte çalışabilme, Sözel - Bedensel Zeka dilini etkili bir biçimde kullanarak çok farklı karakterlere sahip insanlarla kolaylıkla iletişim kurabilme, insanları yönetebilme, onlarla uyumlu çalışabilme ve insanları ikna edebilme becerisidir.
    1 ... ngark