1. 1.
    bireylerin halihazırda olmadıkları ya da görülmedikleri zaman bile var olmayı sürdüklerini bilme ya da buun farkında olmadır.
    ... alegria