1. 1.
    düşmanın bile olsa sırrını korumayı gerektiren ilke.
    1 ... jardani jovonovich