1. 1.
    ilkokulda sıra arkadaşına yapılan meydan okuma. Defterin bu iş için karalanan kısmı hunharca iki farklı silgiyle silinir.
    ... heartattack in a layby