1. 1.
    ilkokulda, er kişinin sağındaki ve solundaki iki kişinin omuzlarına elleriyle abanarak -kendi kollarından aldığı destekle- ilk yere çöken kişinin babasının daha güçsüz olduğuna kanaat getirdiği oyunumsu güç testidir.
    ... infandous