Advertisement

 1. 1.
  kim bu oğlancı osmanlı padişahları

  Bu işin temelinin Yıldırım Bayezid zamanında atıldığı söylenmektedir.

  Vezir Çandarlı Ali Paşa'nın mahbub oğlanları, içoğlanı biçiminde saraya soktuğu,
  bu işe padişahı da alıştırdığı suçlaması hemen hemen bütün Osmanlı vakayinamelerinde yer alır.

  Manzum Tevârih-i Âl-i Osman'daki şu anlatım,
  devletin dönüştürülmesine ilişkin ilginç ipuçları vermektedir:

  "Heman ki (ne zaman ki) Kara Halil oğlu Ali Paşa vezir oldu,
  fısk ü fücur (eğlence ve zina) ziyade oldu.

  Mahbub oğlanları yanına aldı,
  adını içoğlanı kodu.

  (…) iç oğlanına itten beter rağbet ederlerdi.

  içoğlanına rağbet etmek Ali Paşa'dan kaldı.

  Heman Ali Paşa vezir oldu, onun zamanında danişmentler (din âlimleri) çoğaldı,
  begler kapısına geldiler.
  Her biri bir begin yanına geldiler. Her biri onlara yarayalım deyü tabiatlarına münasip cevap verdiler.
  Allah buyruğun peygamber kavlin terk ettiler."
  ---------------------

  Osmanlı'da ki Türk nefretinin en büyük yansıması,
  Yavuz Sultan Selim,

  Avni mahlası ile sevgilisi galatali hristiyan oğlana aşık,

  Fatih Sultan Mehmet dahil

  hepsi oğlancı olan Osmanlı padişahları...

  Etkisi altında kaldıkları Bizans ve acem imparatorluklarina benzemeye böyle çalışmışlar..

  --------------------

  Kitabın adı:Osmanlı'da Oğlancılık

  Basım ve dağıtım:kaynak yayınları

  Yazarın adı : rıza zelyut

  ---------------

  Yazar rıza zelyut' un önsözü

  "Okuyun!

  Büyük Atatürk'ün Osmanlı sisteminden

  neden nefret ettiğini daha iyi

  anlayacaksınız."

  -----------------

  Rumuz:

  "Mutlu olmak için bil-me"
  20 -3 ... neseli terapist