1. 1.
    insanlar arasında adaleti simgeleyen iki kavramdır. biri, suçların cezasının, kurbanların intikamının ve ilahi adaletin geçmişten gelen çifte mirası; diğeri, anlaşmazlıkların anlaşmayla çözümünün, karşılıklı iddiaların ihtiyatlı ve bilgece takdirinin simgesi. her iki durumda da yargıç bir araçtır (doğal olarak kusursuz olmaktan uzak, ama vazgeçilmez bir araç), onun sayesinde toplum barış içinde yaşamaya çalışabilir.
    ... chazsmyr dhuunyl