1. 1.
    istanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi tarafından bağımsızlığı kabul edildi. Artık Moskova Patrikhanesine bağımlı değiller.
    ... derin futbol izleyen adam