ki ona sevime konular deil sevime pozisyonlar derler başlığı 50 karakterden uzun. (2 karakter daha uzun)