1. 1.
    28103 (Mükerrer) sayılı 2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA günü Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 662 khk'dır. önce ortada bazı kanun,teşkilat görevleri ve khk'lar var,bunların değiştirilmesi için khk düzenlenir,sonra onlarında değiştirilmesi için tekrar khk düzenlenir. zanlının tam adı "AiLE VE SOSYAL POLiTiKALAR BAKANLIĞININ TEŞKiLAT VE GÖREVLERi HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME iLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞiŞiKLiK YAPILMASINA DAiR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME".
    tabi burada bitmeyecek şöyle ki; bakanlığın ismi değişti, şimdilik bununla idare ediliyor ama, yeni bir yasal düzenleme yapılırsa yeni isim ne konulur merak edilendir.
    ... sosyalhizm