1. 1.
    kezopatraları üzen gerçek bir sorunsaldır...
    ... erectof