1. 1.
    sıkıntılı durumdur. memleketin kaderinde nasıl söz sahibi oluyor bunlar anlamak güç. evet.
    ... oytunkaran