1. 1.
    kezbanin gönlünü fethetme ameliyesidir. garanti!
    ... erectof