1. 1.
    Takintili bir ruh hastasi olduğunu gosterir detay.
    ... templier