1. 1.
    oldukca zor ve tiskinti verici olası bir eylemdir.
    ... erecteo