1. 1.
    paralel evrende olasi boynuzlu tip sorunsalidir. tos vurmalarını izlemek eğlenceli olurdu.
    3 -1 ... erectof