1. 1.
    küçük top ve alçak pota ile olabilitesi yüksek olası spor.
    ... erectof