1. 1.
  keynes para talebi teorise ulaşabilmek için halkın elinde neden para tuttuğunu açıklamaya çalışmıştır. ona göre halk 3 nedenden ötürü elinde para tutmaktadır. birincisi işlem amaçlı ikincisi ihtiyat amaçlı üçüncüsü ise spekülatif amaçlı. ilk iki unsur gelirle ilgilidir. ancak spekülatif amaçlı para tutulması piyasa faiz oranları ile ilgilidir. faiz oranları ile para talebi miktarı keynese göre ters orantılıdır.
  2 ...
  #941746 :)
 2. 2.
  keynes bu görüşünde yıllar öncesinden şunu dile getirmiştir; ''paranın kıymetini bil, kafanı kullan, paranla para kazan''...
  1 ...
  #941871 :)
 3. 3.
  (bkz: john maynard keynes ten nefretimin yirmi sebebi)
  ...
  #942020 :)
 4. 4.
  keynes'e göre ekonomi her zaman tam istihdam da değildir.Eğer ekonomi de eksik istihdam varsa para arzı artar.Fiyatlar genel seviyesi artmaz sadece üretim artar.
  1 ...
  #3261590 :)
 5. 5.
  keynes para talebi teorisini oluştururken * klasiklere katılmamıştır.buna göre;
  -ekonomiler genel olarak eksik istihdamdadır.
  -fiyatlar genel düzeyi ve nominal ücretler sadece yukarıya doğru esnektir ve aşağı doğru rijittir*.
  -sürekli enflasyon devamlı para arzı ile gerçekleşir.
  bu saptamaların ışığında keynes'e göre ekonomide paraya olan talep üç farklı güdüden ortaya çıkar:
  -işlem güdüsü: keynes'e göre insanlar günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile ellerinde bir miktar para tutmak isterler.Mt olarak gösterilir ve gelir düzeyinin bir fonkisiyonudur.
  -ihtiyat güdüsü:insanlar olağandışı durumlara hazırlıklı olmak için belli miktarda ellerinde nakit para tutmak isterler.Mp ile gösterilir ve gelir düzeyinin bir fonksiyonudur.
  -spekülasyon güdüsü: keynes'e göre insanlar bir malın olası fiyat değişikliklerini öngörerek fiyat dalgalanmalarından kazanç sağlama çabası içerisindedirler.bu amaçla ellerinde nakit para tutmak isterler.Ma ile gösterilir ve faizlerle ters orantılıdır.
  ...
  #4215109 :)