1. 1.
  başbakan recep tayyip erdoğan'ın davos zirvesini terkettikten sonra yaptığı açıklamada hatırlattığı mehmet akif ersoy'a ait söz.

  Zulmü alkışlayamam, zâlimi aslâ sevemem;
  Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem;
  Biri ecdâdıma saldırdı mı, hattâ boğarım;
  -Boğamazsın ki !
  -Hiç olmazsa yanımdan koğarım.
  Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam;
  Hele hak nâmına haksızlığa ölsem tapamam.
  Doğduğumdan beridir âşıkım istiklâle,
  Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lâle
  Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?
  Kesilir, belki, fakat çekmeye gelmez boyunum.
  Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim,
  Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim.
  Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım.
  Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım.
  Zâlimin hasmıyım amma severim mazlûmu;
  irticâın şu sizin lehçede manâsı bu mu?
  3 ... enemyof
 2. 2.
  (bkz: zulmü alkışlayamam)
  1 ... art ist