1. 16777215.
    hoşbulmuş yazar. kadın ve lgbt dostudur.
    ... keser misin sesini