1. 1.
    öncesinde hazırlık yapılamayan, sonuçların tam olarak kestirilemediği, ancak uygulamaya konduğunda yerine göre hatalar, yanlışlar da yapılarak öğrenilebilecek durumlar için kullanılan deyim.
    ... tutunamayanlardan