1. 1.
    Türk tarihin yakın dönemdeki en büyük kırılma noktası şüphesiz ki 1 Mart Tezkeresinin reddi olmuştur. 2003 yılında Irak’a müdahale etmek isteyen ABD Türkiye’nin de savaşa katılmasını aynı zamanda Amerikan askerlerinin Türkiye üzerinden Irak’a girmesini istemiştir. 1 Mart Tezkeresinin iptaliyle Türkiye savaşa girmemiştir. Böylelikle Amerika Irak’a Basra körfezinden girmiş. Kuzeyde de Barzani yönetiminde bir bölgesel Kürt yönetimi kurmuştur. Aslında bölgedeki Kürt nüfusunun oranı %16 Türk oranı ise %14 tür. Geri kalan %70 lik kısım sünni ve şii (şia) Arapları oluşturmaktadır. Aslında bölgenin yönetimi Araplarda olması gerekirken Türkiye’nin tarihi bir hatası sonucu yönetim Kürtlere geçmiştir. Barzani yönetimi bugün Pkk’nın en büyük destekçisi konumundadır. Pkk pek çok zaman Barzani’nin peşmerge karakollarına ve köylerine sığınmaktadır. Türkiye’nin tarihi bir hatası önümüzdeki 10-20 yıl daha bize sorun olmaya devam edecek gibi geliyor.
    Konumuza gelecek olursak. Barzani’nin Bölgelsel Kürt Yönetiminin 3 şehri vardır bunlar Süleymaniye, Erbil ve Duhok’tur. Ancak Barzani kendinden geçmiş kuduz bir köpek edasınca Kerkük’ün tamamını istemektedir. Dış politikadaki yetersizliğimiz devam ettiği sürece anlı şanlı Türk toprağı olan Kerkük Irak Bölgesel Kürt Yönetimine geçmekle kalmayacak. Bu bölgesel yönetim bağımsız olacaktır. Irak’ta bir baımsız bir kürdistan’ın kurulması demek pkk’nın bir devlet peşmergesi haline dönüşmesi demektir. Her türlü ihtiyaçları (sözde) bağımsız kürdistan tarafından karşılanan birlikler haline gelecektir. Aynı zamanda bugün doğuda bir çok insanımız Barzani’nin gerçek bir molla olduğunu zannedip onun tarafını tutmaktadır. Bu da büyük bir yanlıştır. Türkiye’nin yapması gereken yegane şey en kısa sürede Suriye işlerini bırakıp Kuzey Irak’a yönelmeli. Kukla Barzani’yi ortadan kaldırmalı. Kürdistan bölgesel yönetimimin başına Türkiye yanlısı birini getirmel i aynı zamanda tüm peşmergeleri yok ederek burayı NATO kuvvetlerinin kontrolüne bırakmalıı. Kerkük ve Musul’da Türkiye’ye özerk bağlı bir Türkmen Cumhuriyeti kurmalıdır. Bu kuzey ırak ve Ortadoğu için yegane çözümdür. Turgut özal döneminde Barzani ve Talabani ile kurulan dostane ilişkiler (!) bugün tam bir fiyaskoya dönmüş ve bir yığın halinde Türkiye’nin üstüne gelmektedir. Türkiye her zaman olduğu gibi bu felaketlerin altından kalkmayı da bilecektir!
    2 ... siganfudaki onbasi