6

  1. .
    13. yüzyılda kilikya ve çevresini ele geçirerek bu topraklarda karamanoğulları beyliği' ni kurmuş türk asker ve devlet adamı.
    #21770685 :)