1. 1.
    ilginç maceralar yaşanırdı. Evet.
    ... imperium turcicum