1. 1.
    tamamen cehapenin suçudur.

    selam ve kun fe ye kun ayrica da rabiya.
    ... erectov