1. 1.
  Kenevir, AiDS ve kanser tedavisinde kemoterapi ve radyasyon etkisini azaltma; romatizma, kalp, sara, astım, mide, uykusuzluk, psikoloji, omurga rahatsızlıkları gibi en az 250 hastalıkta kullanılmaktadır.

  Kenevir tohumunun protein değeri çok yüksektir ve içindeki iki yağ asidi de doğada başka hiçbir yerde bulunmamaktadır.

  Kenevirin üretimi soyadan bile daha ucuzdur.

  Kenevirle beslenen hayvanlar, hormon takviyesine ihtiyaç duymaz.

  Plastik ürünlerin tamamı, kenevirden üretilebilir ve kenevir plastiğinin doğaya dönüşmesi oldukça kolaydır.
  1 -1 ... rabb in gordukleri