1. 1.
    davutoğlu, sözde başbakan olduğunu kendisi de bildiğinden mütevellit şaşılmayacak bir hizmet. Başkanlık geldiğinde kendisine daha aktif bir rol verileceğinden şüphesi yoktur. Hizmet, bu yönde kendisine fayda sağlayacaktır.
    ... hodri meydan 89