1. 1.
    Haliyle, tavrıyla, verdiği tepkilerle kırıp kırıp, kendi gerçeğini yüzüne vurunca “sın yızdıklırın bini girçiktin çık kırdı” diyen kevaşedir.

    Vuracaksın sırtına odunu ıslatıp ıslatıp!!

    Biz ne zaman mutlu olacağız be!!!

    Götler!!!!
    2 -3 ... siyah alfabe