1. 1.
    Kavgamız am kavgası.
    ... bogaziciruyalari