1. .
    Taraflardan hiçbirinin kazanamayacağı kavga ve akabinde gelişen olaylar silsiledir.
    ... derwish dede