1. .
    sözlük mantığıyla, forum mantığının ayrımını yapamayan yazar kişisinin burada sergilediği davranışıdır.
    ... dimarzio