1. .
    kendini yaşadığı dünyaya, insanların içine bir türlü sokamayan, sürekli toplumla, herşeyle çatışması olan insanların düşünceleridir. düşünceleri ve yaptığı birçok hareketin kabul görmemesi sonucunda kendini başka bir dünyadan gelmiş hissedebilir. bazı insanlarda ego fazlalıklarından kendilerini başka bir dünyalı görebilirler, halbuki o dünyanın içinde olsalar bile...
    ... fdjfdj