1. 1.
    toplumun tamamıyla dışında kalmış, boşlukta yaşayan insandır.
    ... biraylakadam